JKP Parking servis – Novi Sad

Opis:

Internet prezentacija Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" iz Novog Sada.