JKP Parking servis – Novi Sad

    Opis:

    Internet prezentacija Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" iz Novog Sada.