Naš drugi dom

Opis:

Internet prezentacija doma za odrasle, stare i lica sa posebnim potrebama.